Činnosti

Činnosti

1. Příprva povrchů

 • Vysokotlaký vodní paprsek (VVP) 1200 bar

  Příprava podkladů betonových ploch pro sanační práce
  ...více o VVP...
 • Suché pískování

  Příprava podkladů ocelových konstrukcí pro protikorozní ochranu (PKO)
 • Vlhké pískování TORBO

  Příprava všech druhů povrchů, kde je nutné omezit prašnost a nelze použít vodní paprsek. Šetrná úprava kamene a odstranění grafittů ze všech druhů povrchů bez jeho poškození.
  ...více o TORBO...
 • Standardní přípravy povrchu broušením a zbíjecími kladivy

2. Sanační práce

 • Chemické injektáže

  Odstranění průsaků spodních staveb a zpevňování železobetonových konstrukcí a zdiva polyuretanovými, epoxidovými a methakrylátovými pryskyřicemi.
 • Cementové injektáže

  Zpevňující injektáže železobetonových konstrukcí a zdiva cementovou směsí.
 • Stříkané betony a betonové omítky TORKRET

  Opravy silně poškozených železobetonových konstrukcí nástřikem suché betonové směsi včetně opravy nebo náhrady ocelové výztuže.
 • Strojní a ruční aplikace omítkových vrstev

  Aplikace opravných vrstev, hrubých a jemných reprofilací na sanované konstrukce metodou mokrého stříkání nebo ručně.
 • Nátěry a nástřiky betonových konstrukcí

  Sjednocující, hydrofobní, izolační a ochranné (antigraffiti) nátěry konstrukcí aplikované strojně nebo ručně.
 • Protikorozní ochrany – PKO

  Kompletní provedení protikorozních ochran všech typů ocelových konstrukcí ve všech i v nejagresivnějších prostředích.

3. Speciální práce

 • Výškové práce

  Výškové práce horolezeckou technikou a za použití vysokozdvižných plošin (možnost pronájmu pracovních plošin)
 • Tmelení spar


  řezání a tmelení smršťovacích spar
  řezání a výplně dilatačních spar
  tmelení objektových dilatací
  studené zálivky dilatací v dopravním stavitelství
 • Tepelné izolace

  Tepelné izolace...
 • Hydroizolace

  Hydroizolace
 • Provětrávané lepené fasády

  Montáž lepených fasád z kamene, umělého kamene, plastu a cementotřískových desek včetně montáže nosných konstrukcí a zateplovacího systému.
 • Zateplení staveb

  zateplení staveb

4. Vybavení společnosti

 • Vysokotlaké tryskací zařízení

 • Mobilní tryskání abrazivem

 • Mobilní tryskací zařízení Torbo

 • Mobilní tryskání vodním paprskem 1200 bar

 • Injektážní soupravy pro cementové a chemické injektáže

 • Airles přístroje

 • Mobilní plošiny

 • Lehké pojízdné lešení

 • Brusky na beton

 • Elektrocentrály a další drobné nářadí

 • Měřící technika pro měření atmosférických podmínek při provádění prací

 • Měřící technika pro měření kvalitativních vlastností prováděných nátěrů a tlouštěk nátěrů